Left Drag Right

Bouwkundige metingen en onderzoek

Nulmetingen

Wanneer er bouwwerkzaamheden plaatsvinden rondom uw woning of bedrijfspand bestaat de kans dat er fouten gemaakt worden. Er kunnen bijvoorbeeld scheuren of verzakkingen ontstaan door heiwerkzaamheden of zwaar transport. In dat geval komt een bouwkundige nulmeting goed van pas. Hiermee kan door de adviseurs van SRBA worden bepaald wat de situatie was voordat de werkzaamheden begonnen, en of de verbouwing oorzaak is van de problemen. Met de nulmeting van SRBA kunt u aantonen bij wie de verantwoordelijkheid ligt en dat kan u achteraf hoge kosten besparen.

Scheurwijdtemetingen en -onderzoek

Door diverse oorzaken kunnen scheuren in gevels en vloeren ontstaan. De bestaande scheuren kunnen onder andere door bouwactiviteiten, grondwaterstandverlagingen of door gebreken aan de fundering groter worden. De ervaren adviseurs van SRBA kunnen hiervoor scheurwijdtemetingen en -onderzoek uitvoeren waarbij het mogelijk is de scheuren te monitoren.

Bij een scheurwijdte meting plaatst SRBA scheurmeters op de bestaande scheuren. Met de geplaatste scheurmeters kan SRBA voor een bepaalde tijd monitoren of scheuren wel of niet groter worden, kortom of scheuren nog actief zijn. Dit geeft inzicht of ingrijpen noodzakelijk is om verdere scheurvorming te voorkomen.

Spouwmuuronderzoek

Het inspecteren van een spouw (de open ruimte tussen een binnen- en buitenspouwblad) kan verschillende redenen hebben zoals vochtproblemen, geluidsoverlast, het beoordelen van de spouwankers of het verkennen van de mogelijkheden tot spouwisolatie. De deskundige adviseurs van SRBA kunnen dit voor u verzorgen.

Bij een spouwmuuronderzoek wordt een gaatje geboord in de buitenmuur waarna met een inspectiecamera kan worden gekeken naar de huidige staat van de spouw. De hieruit voortkomende bevindingen kan SRBA op een deskundige vertalen naar een advies op maat.

Navigatie
Contact

Produktieweg 56,
2382 PD
Zoeterwoude

071-54 201 78

info@srba.nl