Left Drag Right

Meerjarenonderhoudsplannen

Een groeiend aantal Verenigingen van Eigenaren (VvE), vastgoedbeleggers en stichtingen klopt bij SRBA aan voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Logisch, want helderheid over de onderhoudskosten voorkomt onvoorziene verrassingen en gevolgschade.

Regeren is vooruitzien. Onze meerjarenonderhoudsplannen geven u een eerlijk en onderbouwd inzicht in het onderhoud dat u de komende jaren aan uw pand kunt verwachten én – niet onbelangrijk – welke kosten hierbij komen kijken. Met deze kennis in het achterhoofd kunt u tijdig geld opzijzetten voor het nodige onderhoud en dit op het juiste moment laten uitvoeren.

Inzicht in de details van uw vastgoed

Een meerjarenonderhoudsplan van SRBA geeft u inzicht in alle bijzonderheden en details van uw vastgoed. U kunt veel problemen al in een vroeg stadium aanpakken en zo bijvoorbeeld voorkomen dat ook omliggende delen worden aangetast. Zijn er in het verleden bouwmethoden of materialen van een mindere kwaliteit gebruikt, dan zal tijdig optreden u in de toekomst veel ellende besparen.

SRBA kan voor u een meerjarenonderhoudsbegroting opstellen en het complete of gedeeltelijke technische beheer van uw vastgoed verzorgen. Alle rapportages van SRBA zijn opgezet conform de norm voor conditiemeting zoals vastgelegd in NEN 2767 deel 1, 2 en 3.

Navigatie
Contact

Produktieweg 56,
2382 PD
Zoeterwoude

071-54 201 78

info@srba.nl